25 σημάδια διαμαρτυρίας της Αιγύπτου που δεν είναι πολύ ευχαριστημένα με τον Πρόεδρο Ομπάμα

1

instagram.com

2

instagram.com

3

instagram.com

Τέσσερα.

instagram.com

5

instagram.com

6

instagram.com

7

instagram.com

8

instagram.com

9

instagram.com

10

instagram.com

έντεκα.

Μέσω Twitter: @MaraRevkin

12

instagram.com

13

instagram.com

14

instagram.com

δεκαπέντε.

instagram.com

16

instagram.com

17

instagram.com

18

instagram.com

19

instagram.com

είκοσι.

instagram.com

είκοσι ένα.

instagram.com

22

instagram.com

2. 3.

instagram.com

24

Twitter: @sharifkouddous

25

instagram.com